Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2007. áprilisi fizika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.

Kedves Versenyzőnk!

A járvány miatt a saját és családtagjaid egészsége érdekében is kérjük, hogy minden megoldásodat az Elektronikus Munkafüzetben küldd be. Postára ne menj. Bizonytalan, hogy javítóink mikor tudják átvenni a papíron küldött megoldásokat, emiatt a postán küldött dolgozatok javítása elhúzódik — beleértve a februári feladatokra érkezett megoldásokat is.

Ha eddig nem tetted, tanuld meg a TeX rendszer használatát, amellyel honlapunkon közvetlenül megszerkesztheted és beküldheted a megoldásodat, vagy pedig használj szöveg- és képletszerkesztőt és a végeredményt — lehetőleg PDF-ben elmentve — töltsd fel.

A rendkívüli helyzetre tekintettel szkennelt vagy fényképezett kézírást is elfogadunk. Ügyelj arra, hogy a kép jól olvasható legyen, és a felbontás ne legyen se túl nagy, se túl alacsony. Ha fényképezel, érdemes több képet készíteni szórt (természetes) fénynél, és a legjobban sikerült képet használni. A képet fordítsd álló helyzetbe, a szélét vágd körbe, hogy csak a megoldás maradjon a képen, végül méretezd át. Egy A4-es lapot kb. 1400x2000 méretű JPEG képként érdemes feltölteni, így a fájl mérete sem lesz 1 megabájtnál nagyobb. Ezután töltsd fel a megoldásod.

Fényképek feldolgozására sokféle képmanipuláló programot és telefonos applikációt használhatsz (GIMP, Google Photo, Snapseed stb.).


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


M-jelű feladatok

A beküldési határidő 2007. május 11-én LEJÁRT.


M. 278. Vizsgáljuk meg kísérletileg, hogy mikor áll meg hamarabb az inga, ha nagyobb vagy ha kisebb méretű golyó van a fonál végén! Függ-e a megállási idő a golyó anyagától?

Közli: Varga István, Békéscsaba

(6 pont)

statisztika


P-jelű feladatok

A beküldési határidő 2007. május 11-én LEJÁRT.


P. 3973. Júliusban a nagy meleg miatt naponta átlagban 3 órán keresztül volt bekapcsolva a légkondicionáló klímaberendezés. Ennek hasznos hűtési teljesítménye 1800 W. 230 V-os hálózatról működik úgy, hogy a hasznos teljesítmény a hálózatból felvett teljesítménynek 240%-a. Mennyivel nőtt a klímaberendezés működése következtében a júliusi villanyszámlánk? Tegyük fel, hogy 1 kWh villamos energia ára 36 Ft.

Közli: Nagy Ágnes, Budapest

(3 pont)

statisztika


P. 3974. \alpha=20o-os lejtő tetejéről csúszik le egy m1=2 kg tömegű test. Ehhez a testhez van erősítve egy csigán átvetett \ell=1,6 m hosszú fonállal a rajz szerinti vízszintes pályán lévő, m2=1 kg tömegű kiskocsi. A fonál kezdetben egyenes. A lejtő első \ell/2 hosszúságú szakaszán a súrlódás elhanyagolható, a második \ell/2 hosszúságú szakaszán pedig \mu=0,6. Milyen messze lesznek egymástól a testek, amikor a kiskocsi a csigához ér?

Közli: Holics László, Budapest

(4 pont)

statisztika


P. 3975. Egy hosszú és sötét folyosó mindkét végére beépítettek egy-egy kétállású villanykapcsolót. A folyosó közepén lévő lámpa bármelyik kapcsolóval ki-be kapcsolható.

a) Készítsük el a kapcsolási rajzot!

b) Az idő hányad részében ég a lámpa, ha egy automata az egyik kapcsolót két percenként, a másikat három percenként kapcsolja át?

Közli: Bakonyi Gábor, Budapest

(4 pont)

statisztika


P. 3976. A légpárnás asztalon lévő R sugarú korongot mindvégig állandó u sebességgel mozgatjuk. A korongnak ütközik rugalmasan egy vele párhuzamosan v0=0,3 m/s sebességgel mozgó másik, kisméretű korong. Az ábrán látható d távolság R/2 nagyságú; a korongok közti súrlódás elhanyagolható.

a) Mekkora u esetén fog a kisméretű korong az ütközés után éppen az eredeti mozgásirányára merőlegesen mozogni?

b) Mekkora lesz ilyenkor a kisméretű korong sebessége a rugalmas ütközés után?

Közli: Kotek László, Pécs

(5 pont)

statisztika


P. 3977. Mennyivel változtatja meg a gravitációs gyorsulás nagyságát a földkéregben lévő gömb alakú olajmező, ha a gömb sugara 10 km, a középpontja pedig 11 km mélyen van a Föld felszíne alatt?

Számítsuk ki, hogy mennyi a változás a Föld felszínén pontosan az olajmező fölött, illetve ettől a ponttól 20 km távolságban!

Közli: Cserti József, Budapest

(5 pont)

statisztika


P. 3978. Egy m tömegű és \ell=1 m hosszúságú rúd egyik végével az \alpha=60o-os lejtőn, másik végével pedig a vízszintes talajon súrlódásmentesen mozogva lecsúszik. Kezdetben a rúd a lejtőhöz simulva áll, mozgásának egy közbülső helyzetét látjuk az ábrán.

a) Mekkora a rúd A, illetve B végpontjának sebessége, amikor a rúd eléri a vízszintes helyzetet?

b) Mekkorák ezek a sebességek, amikor a rúd 30o-os szöget zár be a vízszintessel?

Közli: Balogh Péter, Váchartyán

(5 pont)

statisztika


P. 3979. Q és -4Q pontszerű töltéseket rögzítettünk egymástól L távolságra.

a) Hol lesz zérus az eredő térerősség?

b) Hol lesz zérus az eredő potenciál?

(A potenciált - szokásos módon - a végtelenben vegyük nullának!)

Közli: Simon Péter, Pécs

(5 pont)

statisztika


P. 3980. Egy vezetékpáron 100 kW teljesítményt kell 100 km távolságra eljuttatni úgy, hogy a feszültség csökkenése legfeljebb 2% lehet. A távvezeték anyaga réz, amelynek fajlagos ellenállása 1,7.10-8 \Omegam, a vezeték átmérője 20 mm. Mekkora feszültségre van szükség?

Schwartz-verseny, Nagyvárad (Románia)

(4 pont)

statisztika


P. 3981. Állandó feszültségű, de változtatható frekvenciájú váltóáramú generátort kapcsolunk egy soros RLC-körre. A frekvenciát fokozatosan növelve az áram elér egy maximumot, ekkor a tekercs feszültsége U1. A frekvencia további növelésekor az áram ugyan csökken, a tekercsen a feszültség azonban tovább nő. Később a tekercs feszültsége is elér egy maximális U2 értéket, majd csökkenni kezd.

Határozzuk meg az \frac{U_{2}}{U_{1}} hányadost R, L és C függvényében!

Közli: Veres Zoltán, Margitta (Románia)

(5 pont)

statisztika


P. 3982. Az elemek átalakításához ma már megfelelő nukleáris technológia áll rendelkezésre. Vizsgáljuk meg, hogy milyen lépésekben lehet stabil bizmutból stabil ólmot előállítani!

Közli: Radnai Gyula, Budapest

(5 pont)

statisztika


A fizika gyakorlatok és feladatok megoldásait többféleképpen is beküldheted.

  • Megszerkesztheted vagy feltöltheted az Elektronikus munkafüzetben;
  • Elküldheted postán a szerkesztőség címére:
    KöMaL Szerkesztőség
    Budapest 112, Pf. 32.  1518.

(Az interneten keresztül történő beküldésről olvasd el tájékoztatónkat)