Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2016. októberi fizika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.

Kedves Versenyzőnk!

A járvány miatt a saját és családtagjaid egészsége érdekében is kérjük, hogy minden megoldásodat az Elektronikus Munkafüzetben küldd be. Postára ne menj. Bizonytalan, hogy javítóink mikor tudják átvenni a papíron küldött megoldásokat, emiatt a postán küldött dolgozatok javítása elhúzódik — beleértve a februári feladatokra érkezett megoldásokat is.

Ha eddig nem tetted, tanuld meg a TeX rendszer használatát, amellyel honlapunkon közvetlenül megszerkesztheted és beküldheted a megoldásodat, vagy pedig használj szöveg- és képletszerkesztőt és a végeredményt — lehetőleg PDF-ben elmentve — töltsd fel.

A rendkívüli helyzetre tekintettel szkennelt vagy fényképezett kézírást is elfogadunk. Ügyelj arra, hogy a kép jól olvasható legyen, és a felbontás ne legyen se túl nagy, se túl alacsony. Ha fényképezel, érdemes több képet készíteni szórt (természetes) fénynél, és a legjobban sikerült képet használni. A képet fordítsd álló helyzetbe, a szélét vágd körbe, hogy csak a megoldás maradjon a képen, végül méretezd át. Egy A4-es lapot kb. 1400x2000 méretű JPEG képként érdemes feltölteni, így a fájl mérete sem lesz 1 megabájtnál nagyobb. Ezután töltsd fel a megoldásod.

Fényképek feldolgozására sokféle képmanipuláló programot és telefonos applikációt használhatsz (GIMP, Google Photo, Snapseed stb.).


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


M-jelű feladatok

A beküldési határidő 2016. november 10-én LEJÁRT.


M. 362. Vágjunk le 2 cm széles papírcsíkokat különböző fajtájú papírokból! Mérjük meg ezek lehajlását a vízszintesen befogott papírcsík szabad hosszának függvényében! Ugyanabból a papírból más-más helyről kivágott papírcsíkok ugyanúgy hajlanak le?

Közli: Márki-Zay János, Hódmezővásárhely

(6 pont)

statisztika


G-jelű feladatok

A beküldési határidő 2016. november 10-én LEJÁRT.


G. 581. Hol és hogyan történhet meg, hogy a Napot nem keleten, hanem nyugaton látjuk felkelni?

(3 pont)

megoldás, statisztika


G. 582. Egy alumíniumhasáb élei \(\displaystyle a=20\) cm, \(\displaystyle b=30\) cm, \(\displaystyle c=40\) cm hosszúak. Az alumínium sűrűsége \(\displaystyle \varrho=2700~\rm kg/m^3\). Mekkora nyomást fejthet ki a vízszintes talajra állított alumíniumhasáb?

(3 pont)

megoldás, statisztika


G. 583. Egy 500 W teljesítményű merülőforralóval 10 percen át melegítettünk 2 liter térfogatú, kezdetben \(\displaystyle 20~{}^\circ\)C hőmérsékletű vizet. A víz hőmérséklete ennek következtében \(\displaystyle 45~{}^\circ\)C-ra nőtt. Mekkora volt a melegítés hatásfoka?

(3 pont)

megoldás, statisztika


P-jelű feladatok

A beküldési határidő 2016. november 10-én LEJÁRT.


P. 4864. Egy testet ugyanakkora kezdősebességgel két különböző szög alatt hajíthatunk el, hogy ugyanolyan messzire jusson. Mekkora ezen két szög, ha a mozgás ideje – elhanyagolva a közegellenállást – \(\displaystyle n\)-szer akkora az egyik, mint a másik esetben?

Strasser V. Benő (1884–1966) feladata

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4865. Két, egymásra merőleges, egyenes országúton egyenletes sebességgel halad két gépkocsi az ábra szerint. Kezdetben a járművek \(\displaystyle x_0=6\) km és \(\displaystyle y_0=3\) km távolságra voltak a kereszteződéstől. Az \(\displaystyle AO\) pályán haladó jármű sebessége \(\displaystyle v_1=36\) km/h. Mozgásuk során innen 9 perc alatt kerülnek egymáshoz legközelebbi helyzetbe.

Mekkora a \(\displaystyle BO\) egyenesen haladó jármű sebessége, és mekkora a járművek között mérhető legkisebb távolság?

Közli: Holics László, Budapest

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4866. Két, egyenként \(\displaystyle \ell\) hosszúságú fonálinga függ egymás mellett úgy, hogy a fonalak végén lévő golyók az ábrán látható módon összeérnek. Az egyik golyó \(\displaystyle M\) tömege sokkal nagyobb a másik golyó \(\displaystyle m\) tömegénél.

\(\displaystyle a)\) Kissé kitérítjük a bal oldali ingát úgy, hogy a \(\displaystyle M\) tömegű golyó emelkedése \(\displaystyle h\ll \ell\) legyen, azután elengedjük. A két golyó rugalmas ütközése után legfeljebb milyen magasra emelkedhet fel a \(\displaystyle m\) tömegű golyó?

\(\displaystyle b)\) Ha mindkét ingát kitérítjük ellentétes irányban úgy, hogy mindkét golyó emelkedési magassága \(\displaystyle h\ll \ell\) legyen, akkor a rugalmas ütközés után milyen maximális magasságba emelkedik fel a \(\displaystyle m\) tömegű golyó?

Közli: Lambodara Mishra, Ahmedabad, India

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4867. Két, azonos irányban haladó test tökéletesen rugalmatlanul ütközik. Az egyik test tömege a másik test tömegének \(\displaystyle n\)-szerese, sebessége pedig a másik sebességének \(\displaystyle n\)-ed része (\(\displaystyle n\ge2\), egész). Mekkora \(\displaystyle n\) esetén vész el az összes mozgási energiának legalább a fele?

Közli: Tornyos Tivadar Eörs, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4868. \(\displaystyle N\) molekulából álló ideális gáz valamely egyensúlyi folyamatának egyenlete:

\(\displaystyle \frac{p}{p_0}+\frac{V}{V_0}=1. \)

Legfeljebb mekkora lehet e folyamat során a gáz hőmérséklete?

Közli: Radnai Gyula, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4869. Egy \(\displaystyle \ell\) hosszúságú (húzó-nyomó) rugót \(\displaystyle F_1\) erővel \(\displaystyle d<\ell/2\) hosszúságúra nyomunk össze. Ezután a rugót félbevágjuk, és a két egyforma darabot egymás mellett, egyszerre (,,párhuzamosan'') ismét \(\displaystyle d\) hosszúságúra nyomjuk össze. Mekkora \(\displaystyle F_2\) erő kell ehhez?

Hány egyforma darabra kell vágnunk egy \(\displaystyle \ell=10\,d\) hosszú rugót, hogy az az \(\displaystyle F_n\) erő, amivel a darabokat párhuzamosan \(\displaystyle d\) hosszúságúra összenyomhatjuk, a lehető legnagyobb legyen? Mekkora ez az erő?

Közli: Woynarovich Ferenc, Budapest

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4870. A világűr egy távoli részén, egymástól távol lévő, azonos méretű két ólomgolyó között ugyanakkora elektrosztatikus vonzóerő hat, mint amekkora a közöttük fellépő gravitációs vonzóerő. A potenciálkülönbség a két golyó között 5 kV. Mekkorák a golyók, ha az össztöltésük zérus?

Közli: Vass Miklós, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4871. A papír síkjára merőleges, \(\displaystyle B\) indukciójú, homogén mágneses mezőbe \(\displaystyle v\) sebességgel lövünk be egy \(\displaystyle m\) tömegű, \(\displaystyle q\) töltésű részecskét. A részecske a mágneses mezőbe való belépés előtt a mező (ábra szerinti alsó) szélével párhuzamosan, attól \(\displaystyle d\) távolságra halad. A mezőn való áthaladás közben a haladás iránya \(\displaystyle \varphi=60^\circ\)-kal változik.

\(\displaystyle a)\) Milyen előjelű a részecske töltése, ha a mágneses indukcióvektor az ábrán ,,befelé'' mutat?

\(\displaystyle b)\) Mekkora a részecske sebessége?

Közli: Zsigri Ferenc, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4872. Adjunk becslést, hogy mennyi idő alatt nyel el a déli napsütésben egy Balaton-parti strandoló a napsugárzásból annyi energiát, amennyi gamma-sugárzás esetén halálos egésztest-dózist (6 Gy) jelentene.

Szilárd Leó verseny feladata nyomán

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4873. Egy kerékpár generátorára (amelyet sokszor tévesen ,,dinamónak'' neveznek) egy állandó értékű ohmos ellenállást kapcsoltunk. Megmértük, hogy a generátor állandó \(\displaystyle n\), illetve \(\displaystyle 2n\) fordulatszámmal való forgatásához átlagosan \(\displaystyle M_1\), illetve \(\displaystyle 1{,}8\,M_1\) forgatónyomaték szükséges. Mekkora forgatónyomatékot kell kifejtenünk \(\displaystyle 3n\) fordulatszám mellett? A generátor mechanikai veszteségei elhanyagolhatók. (Lásd még a témával kapcsolatos cikket a 435. oldalon.)

Közli: Bilicz Sándor, Budapest

(6 pont)

megoldás, statisztika


A fizika gyakorlatok és feladatok megoldásait többféleképpen is beküldheted.

  • Megszerkesztheted vagy feltöltheted az Elektronikus munkafüzetben;
  • Elküldheted postán a szerkesztőség címére:
    KöMaL Szerkesztőség
    Budapest 112, Pf. 32.  1518.

(Az interneten keresztül történő beküldésről olvasd el tájékoztatónkat)